Epler

Oberst Grønvold som bodde på Søndre Nes fra ca 1800 til 1850 var den første som anla eplehage av noen størrelse, antagelig ca 5 dekar. Gartner-Hans fra en husmannsplass på Nesodden, stelte eplehagen.

Rundt år 1900 dyrket man epler som ble lagt i tønner, skipet på Norsjø til Skien og videre sjøveien til Oslo der de ble solgt på torget.

På 1930-tallet var det Hans Prestholdt som eide gården. Han fikk noen år med dårlige epleavlinger. Han reiste til USA, der han hadde to brødre. Der fikk han kjøpt og senere årlig tilsendt diverse sprøytemidler, som han etter hvert videresolgte til mange epledyrkere i Sauherad. Dette satte skikkelig fart på epledyrkningen i distriktet.


Nå har Søndre Nes ca 70 dekar konvensjonell eplehage. Til sammen nesten 7000 trær. Rundt omkring på Nesodden ligger det flere eplehager av tilsvarende størrelse. Produksjonen på Søndre Nes ligger på 50-100 tonn epler per år, noe som tilsvarer ca 5 % av produksjonen i Sauherad, eller ca 1 % av Norges spiseepler.

Her finner du eplesortene Åkerø, Rød - og Gul Gravenstein, Summerred, Discovery, Lobo, Aroma, samt ca 50 trær med pærer. Tenk deg dette distriktet de siste uker i mai med full blomstring, eller i august/september når alle epler rødmer! Et sant eventyr!


I 2011 og 2012 har vi i tillegg plantet inn 34 dekar økologiske epler av typen Discovery, ialt ca 6000 trær. Disse står i rad og rekke og venter bare på å bli store og fruktbare. I år fikk vi bare "en smak", kanskje 50 kg. Fin kvalitet og god sursøt smak!

Vi har i høst hengt opp 20 fuglekasser blant epletrærne for småmeiser: Blåmeis, løvmeis, svartmeis (30 mm kassehull), kjøttmeis og fluesnapper (35 mmm) og stær (45 mm). Noen prøvekasser for trehumler er også hengt opp i år. Det blir spennende å se om kassene blir tatt i bruk i april/mai neste år