Fiske i Norsjø

Fra gammel tid har Søndre Nes Gård hatt fiskerett i Norsjø. Dette var nok viktig for husholdningen og skapte viktig variasjon i kostholdet.

Vi har beretninger om at man på 1920 tallet dro ned til Norsjø en dag i uka med hest og vogn for å vaske ukas skittentøy. Nede på Brastødden rodde man ut en landnot og kunne dra inn en anselig fangst - der mesteparten var sik som man så stekte på bål i strandkanten.

På 1950-tallet var det mange som drev garnfiske i sine fiskerettighetsområder særlig etter gjedde (gjeddekaker), men også etter sik (som ble røkt).

Helt opp til ca 2010 har spesielt tyskere holdt på med ålefiske i Norsjø. Men ålen er nå totalfredet. I våre dager er det noen få som fisker fra langsomtgående båter ("oter"). Og noen få prøver seg nok med sluk eller mark fra båt.

Vi på Søndre Nes har igjen forsøkt oss litt med garnfangst de siste årene. Ca 50-70 meter ut fra Brastødden der vanndybden er 3-5 m med garnet satt vinkelrett på strandlinjen har vi fått 3-7 fisk i hvert garn.

Det er spennende å kunne ro ut til et par garn i en stille morgenstund og dra opp 1-2 kilos gjedder, ørret opptil en kilo, samt sik og abbor opptil en halvkilo. Deretter kan man nyte nygrillet fisk på ildstedet ved gapahuken på Brastihaug-enga, mens blomsterfloraen bugner, humlene summer og sommerfuglene flagrer!

Kan man ønske seg et bedre liv??