Søndre Nes

Søndre Nes ligger 3 km fra Gvarv og bare 250 meter fra Nes kirke. Du kommer til gården ved å kjøre igjennom kirkegården. Kirken er omtrent 900 år og inneholder en rekke middelalder veggmalerier.

Søndre Nes er en eldgammel gård, der innmarken nå er benyttet til epleproduksjon. Gården består av en gammel hovedbygning som bare brukes sporadisk om sommeren - og som på sikt skal erstattes med en ny. Kårbygningen er av ny dato. Låven - der kattugla bor - vitner om tidligere korn og grasproduksjon med krøtterdrift. Eldhuset er under ombygging til utleieleiligheter. Gårdssaga var i bruk så sent som på 1990-tallet. Smia er ominnredet til et lite gårdsmuseum. Gården har ingen husdyr i dag.

Omtrent 100 meter fra bebyggelsen ligger Nissehaug - en stor gravhaug der reven bor i sitt hi. Gravhaugen er delvis plyndret en rekke ganger, men gir likevel et godt inntrykk av den posisjon og makt som her må ha vært. Det finnes rester av en noe mindre gravhaug like ved smia.

Ved å gå på sti eller jorder nedover mot Nordsjø vil du komme forbi Ekserserplassen og Kapteinsølla (der oberst Grøndvold regjerte), forbi husmannsplassen Lauvhaug, ned forbi Husmannsplassen Brastihaugen med sine tufter og helt ned til Brastiødden (Brattstedodden) ved Norsjø.