Gårdshistorie

Søndre Nes ligger strategisk til helt ytterst på Nesodden. Her har det vært antagelig ligget en stor vikinggård. Gravhauger vitner om det. Fra etter Svartedauen har det vært en rekke forskjellige eiere på gården. Gården var fra ca 1750 på 200 dekar innmark og ca 300 dekar hamn/skog.

Den mest kjente av disse må ha vært oberst Grønvold som bodde her fra ca 1810 til 1850. Han hadde sin egen militærtropp som om somrene lå i telt på jordene mot kirken. De drev trening på plassen som den dag i dag heter Ekserserplassen like ved Kapteinsølla.

Oberst Grønvold var en stor og godt trent mann. Han pleide stige til hest ved å "hoppe bukk" bakfra, og hadde sine rideveier rundt på Nesodden - der det angivelig på den tiden lå 15 -20 husmannsplasser.

Myllarguten - en av Norges største folkemusikere - var antagelig født i 1801. Han flyttet til en husmannsplass ved Steinhaug på Nesodden antagelig som 13-14 åring. Tuften etter huset er synlig i dag, men huset er flyttet til Evju bygdetun. Plassen ligger bare noen få hundre meter fra Søndre Nes. Han skal ha gjett kuene til oberst Grønvold med vekslende hell. Han ble ofte sittende å spille fele - og glemte helt bort at han var gjeter. Han ble konfirmert i Nes kyrkje i 1816 etter 3 forsøk. Fra den tid og noen år fremover spilte han ofte til dans og underholdning når oberst Grønvold hadde sine berømte festkvelder.

Etter 1850 ble Søndre Nes delt i to mellom to brødre - Øvre - og Nedre Nes. Under Øvre Nes lå husmannsplassene Nordplassen og Brastihaugen, begge fraflyttet på slutten av 1800-tallet. Men det finnes fortsatt tufter etter hus på disse plassene.

I 1918 kjøpte Hans Prestholdt gården og bygget opp den eksisterende bygningsmassen. Han er bestefar til dagens eier av gården.