Harald Grenske - far til Olav den Hellige og oldebarn av Harald Hårfagre (et av uttalige!)

Nesodden er et gammelt kulturlandskap som antagelig har hatt en rekke vikingegårder. Nes kirke ligger vakkert til ute på Nesodden med flere gravhauger innenfor en radius på ca 300 meter. 2 km nærmere Gvarv ligger tingstedet Tinghaug som i middelalderen har vært samlingspunkt for bygdene rundt Norsjø, som på den tiden ble kalt Grenske. I nærheten av Tinghaug ligger i dag en gård som heter Nordre Lindheim - der det i det siste er kommet fram teorier om at Olav den Hellige skal være født (Torstein Vale. Sentrale deler av Nes og Saudes gamle historie som del av Det Gamle Grenland. ISBN 82-90931-25-5. Torgrim Titlestad. Jakten på kongens vugge. LEVENDE HISTORIE 08-2011)

Harald Grenske (Ca 950-990) - sønn av Bjørn Farmann, småkonge i Grenland - skal ha vært i oppfostring på Nes og antagelig etterhvert også bodd her sammen med sin kone Åsta. Antagelig rådde han over Grenland/Grenske som en småkonge. Det er litt uklart om han var tilstede under den vanskelige fødselen som Åsta hadde i ca år 990, der Olav den Hellige ble født. I midlertid skal hans fosterbror Rane etter en drøm ha kommet til hjelp ved å både å beltelegge Åsta under den vanskelige fødselen og senere berge barnet fra døden ved å ta seg av det.

For i følge Snorres kongesagaer var Harald Grenske på vikingtokt i Sverige under fødselen. Han hadde forelsket seg i Sigrid Storrråde som da var enkedronning i Gøtaland, og som han antagelig også var oppvokst sammen med. Hun hadde imidlertid samtidig fått besøk av en annen frier, en småkonge fra Gardarike. Antagelig hadde hun større målsetninger enn småkonger, og i forbindelse med et durabelig gilde, ble begge småkongene brent inne i hennes gjestehus.

Det er altså historisk sus over Nesodden!