Kontakt

GRENSKE SØNDRE NES DA

    Nesvegen 21,

      3810 GVARV

   995 85 557

  amu-b@online.no


Eiere av Søndre Nes er i dag Kari Forberg Bye og
Amund Bye.

Gårdsdriften og utleievirksomheten ivaretas av Grenske Søndre Nes AS.

Send en melding

Om du ønsker flere opplysninger om ferie/opphold på Søndre Nes gård (stabbursferie) eller ønsker å reservere plass ta kontakt med Amund.